KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

 

PracownicyHistoriaKierunki badańOfertaPublikacje

Historia

W listopadzie 1994 roku został powołany w Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Zakład Socjologii i Rozwoju Wsi, którego kierownikiem został dr hab. inż. Stanisław Moskal. Jednostka ta składała się z dwóch pracowników naukowo-dydaktycznych i jednego pracownika technicznego.
W 2000 roku Zakład przekształcono w Katedrę Socjologii i Rozwoju Wsi, którą kierował do roku 2004 prof. dr hab. inż. Stanisław Moskal. W momencie przekształcenia kadra liczyła cztery osoby oraz dwóch doktorantów, których rozwój był wspierany przez Katedrę. Działalność badawcza w latach 2000-2004 koncentrowała się szczególnie wokół problematyki związanej z rozwojem rolnictwa i wsi małopolskiej.
W 2004 roku Rada Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego powierzyła funkcję kierownika Katedry dr hab. inż. Andrzejowi Kotali, prof. AR. W latach 2004-2009 nastąpił dynamiczny rozwój naszej jednostki. Liczba pracowników naukowo-dydaktycznych znacznie wzrosła. Ponadto zakres prowadzonych badań naukowych uległ dalszemu rozszerzeniu o nowe obszary badawcze.
Nasza jednostka wniosła znaczny wkład w rozwój badań naukowych Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego w dziedzinie nauk społecznych, głównie w zakresie socjologii, ekonomii i zarządzania. W tym okresie została nawiązana współpraca z gminą Klucze. Ponadto nasi pracownicy czynnie uczestniczą w działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kluczach.
Zgodnie z zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie z dniem 1 września 2009 r przekształcono Katedrę Socjologii i Rozwoju Wsi w Zakład Socjologii i Rozwoju Wsi w ramach Instytutu Ekonomiczno-Społecznego.
Pracownicy Zakładu wzbogacają ofertę edukacyjną Uniwersytetu Rolniczego o przedmioty humanistyczne. Jest to szczególnie istotne w uzupełnianiu kształcenia studentów Uniwersytetu Rolniczego. Elektywy proponowane przez nas spotykają się z żywym zainteresowaniem ze strony studentów, ponieważ umożliwiają im w przyszłości rozwiązywanie praktycznych problemów społeczno-ekonomicznych.
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2017    Redaktor    Polityka cookies