KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

 

PracownicyHistoriaKierunki badańOfertaPublikacje

Historia

Początki Katedry (Zakładu) sięgają roku 1892, kiedy to w ramach Studium Rolniczego Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego - jako jedna z pierwszych - powołana została Katedra Zarządu Gospodarstwa Wiejskiego. Pierwszym profesorem i kierownikiem Katedry został Władysław Lubomęski, dyrektor Wyższej Szkoły Rolniczej w Dublanach.
W roku 1909 kierownikiem Katedry i profesorem nadzwyczajnym Zarządu Gospodarstwa Wiejskiego zostaje dr Stefan Surzycki - dyrektor Średniej Szkoły Rolniczej w Czernichowie, późniejszy wieloletni i wielce zasłużony Dziekan Wydziału Rolniczego UJ.
W 1912 r. Katedra Zarządu Gospodarstwa Wiejskiego zmienia nazwę na Katedrę Ekonomii Rolniczej. Godnością pierwszego Dziekana powołanego w 1923 r. Wydziału Rolniczego UJ obdarzono prof. Stefana Surzyckiego. Nowo mianowany Dziekan wprowadził zmiany w dotychczasowym toku studiów oraz wydzielił specjalizacje, m.in. ekonomiczno-spółdzielczą.
Po przejściu prof. Surzyckiego (w 1935/36 r.) na emeryturę, kierownictwo Katedry obejmuje Stefan Schmidt, który w 1936 r. został mianowany profesorem nadzwyczajnym, a w 1946 r. profesorem zwyczajnym ekonomii rolniczej. Katedrą Ekonomii Rolnej kierował do września 1950 r. w którym to ze względów politycznych przeniesiony został w stan spoczynku. W efekcie burzliwych zmian społeczno-politycznych w naszym kraju, w 1956 r. prof. Schmidt został ponownie przywrócony do czynnej pracy naukowo-dydaktycznej.
W 1950 r. Katedra Ekonomii Rolnej została przekształcona w Katedrę Polityki Agrarnej oraz w Katedrę Ekonomiki Socjalistycznych Przedsiębiorstw Rolnych. Tworzyły one wraz z Katedrą Ekonomii Politycznej tzw. Zespół Ekonomiki Rolnej. Kierownikami Katedr w tym czasie byli Tadeusz Rychlik i Józef Kubica.
U progu 1958 r. Katedra Ekonomiki Socjalistycznych Przedsiębiorstw Rolnych została przemianowana na Katedrę Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa. Kierownictwo Katedry objął prof. Józef Kubica, Dziekan Wydziału Rolnego UJ, organizator i pierwszy (począwszy od 1953 roku kolejno przez trzy kadencje) rektor Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie. Profesor Józef Kubica, który pełnił jednocześnie funkcje prorektora Akademii Rolniczej, położył wielkie zasługi w rozwoju Uczelni, a za całokształt swej działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Akademii Rolniczej w Krakowie.
W roku 1978 doszło do połączenia ówczesnej Katedry z Zakładem Ekonomiki Produkcji Ogrodniczej z Wydziału Ogrodniczego oraz z Zakładem Statystyki Matematycznej z Wydziału Rolniczego. Utworzony w ten sposób Instytut Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa działał przez kolejne trzy lata, aż do roku 1981, kiedy to powrócono struktury i nazwy jednostek naukowo-dydaktycznych sprzed 1970 r. Po przejściu na emeryturę prof. Józefa Kubicy w 1976 r. dyrektorem Instytutu, a następnie kierownikiem Katedry został doc. Józef Martyna, człowiek niezwykle uzdolniony, prężny organizacyjnie, o błyskotliwym umyśle.
W 1982 roku, po nagłej śmierci doc. Martyny (żył 47 lat), kierownictwo Katedry powierzone zostało doc. (a później profesorowi) Eugeniuszowi OtoIińskiemu, uprzednio v-ce dyrektorowi Instytutu w czasie jego istnienia. Profesor Otoliński będąc człowiekiem bardzo pracowitym, oddanym pracy naukowej kontynuował dobre tradycje nauk ekonomicznych ściśle powiązanych z praktyką rolniczą.
W 1994 roku, z części pracowników Katedry wyodrębniono nową jednostkę organizacyjną, Zakład Agrobiznesu. Po przejściu prof. Otolińskiego na emeryturę kierownikiem Katedry został dr hab. Wiesław Musiał.
W dniu 1.09.2009 r., powołano Instytut Ekonomiczno-Społeczny w strukturze którego wyodrębniono Zakład Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa a także: Zakład Ekonomii i Polityki Gospodarczej, Zakład Socjologii i Rozwoju Wsi oraz Zakład Rolnictwa Światowego i Doradztwa. Dyrektorem Instytutu oraz Kierownikiem Zakładu Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa został dr hab. Wiesław Musiał, profesor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2017    Redaktor    Polityka cookies