KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

 

Systemy informatyczne - Oprogramowanie

Statistica

Studenci oraz pracownicy Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego mogą korzystać z zakupionej przez uczelnie licencji programu Statistica.

Obraz płyty: Statistica 13 - polska wersja językowa 32-bit, 64-bit (ok 2,6 GB)
Wersja zip(do rozpakowania): Statistica 13 - polska wersja językowa 32-bit, 64-bit (ok 2,6 GB)

Aby otrzymać kody instalacyjne należy się zarejestrować na stronie StatSoft Polska. Instalacja i rejestracja programu Statistica będzie możliwa tylko dla osób posiadających adres e-mail z domeną zakończoną na ur.krakow.pl oraz office.urk.edu.pl i student.urk.edu.pl.

W celu uzyskania kodu przedłużającego działanie programu Statistica 12.5 na rok 2017/2018 proszę o kontakt mailowy m.mokrzycki(at)ur.krakow.pl.
Kody przedłużające działają do 30.06.2017 r. Po tym terminie program trzeba ponownie instalować.

Oprogramowanie Microsoft

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny uczestniczy w programie DreamSpark Premium (dawne MSDN Academic Alliance) dzięki któremu studenci oraz pracownicy mogą korzystać z legalnego oprogramowania firmy Microsoft do celów edukacyjnych.

Ogólne warunki korzystania z oprogramowania:

  1. Oprogramowanie pobrane z DreamSpark Premium może być wykorzystane jedynie do celów dydaktycznych i naukowych. Niedopuszczalne jest korzystanie z oprogramowania pobranego z DreamSpark Premium w celach komercyjnych.
  2. Oprogramowanie z DreamSpark Premiu może być pobrane przez pracowników wydziału oraz studentów o ile zakres studiowanych przedmiotów wymaga wykorzystania oprogramowania oferowanego w ramach licencji DreamSpark
  3. System operacyjny – może być pobrany jedynie wówczas, gdy jego celem jest pobranie i nauczanie innego bardziej zaawansowanego produktu firmy Microsoft (np. Visual Studio). Pobranie systemu operacyjnego jedynie w celu uruchomienia komputera bądź zainstalowania na nim tylko innego oprogramowania firmy konkurencyjnej będzie traktowane, jako niezgodne z Licencją.
  4. Szczegółowa licencja DreamSpark Premium znajduje się na stronie https://www.dreamspark.com/Institution/DSP-EULA.aspx i jest najważniejszym dokumentem dotyczącym zasad licencjonowania.

W celu zarejestrowania się należy z adresu zarejestrowanego w systemie USOS przesłać zgłoszenie na adres msdn-wre@ur.krakow.pl.
Zgłoszenie to powinno zawierać:

  • imię,
  • nazwisko,
  • kierunek studiów,
  • rok studiów,
  • temat maila: MSDN zgloszenie.

Strona platformy MSDN AA

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2017    Redaktor    Polityka cookies