KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

 

Znajdziesz nas :

Studiuj z nami i korzystaj z programów:

Rekrutacja 2017/2018

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

tel.: 12 662 43 34, e-mail: rekrutacja.wre@ur.krakow.pl

zaprasza na kierunki:


Aktualności

UWAGA !!! DODATKOWY NABÓR na STUDIA STACJONARNE I i II STOPNIA w roku akademickim 2017/2018 !

Informujemy, iż w dniach 1 sierpnia – 15 wrzesień 2017 r. prowadzony jest DODATKOWY nabór na STUDIA STACJONARNE I i II STOPNIA (na kierunkach: Rolnictwo, Biogospodarka, Ochrona Środowiska, Jakość i Bezpieczeństwo Środowiska, Ekonomia, Zarządzanie, Agriculture).

Szczegółowe informacje na temat procedury rekrutacji na studia można uzyskać w zakładce „Rekrutacja krok po kroku” lub pod adresem: http://wre.ur.krakow.pl/Rekrutacja-krok-po-kroku.html

 

NOWOŚĆ!!! INŻYNIERIA PRODUKCJI i TOWAROZNAWSTWO ROLNO-SPOŻYWCZE -  nowa specjalność kierunku ROLNICTWO w roku akademickim 2017/2018!
 
Specjalność INŻYNIERIA PRODUKCJI i TOWAROZNAWSTWO ROLNO-SPOŻYWCZEna kierunku ROLNICTWO stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie praktyki rolniczej na specjalistów odpowiedzialnych za technologiczne i rynkowe kształtowanie jakości surowców i produktów. W związku z tym w programie tej specjalności znalazły się zagadnienia powiązane z inżynierią procesu produkcji oraz oceną jakości i przetwórstwem surowców rolnych. W szczegółowym programie nauczania studentom oferuje się między innymi przedmioty specjalistyczne (około 600 godzin - I stopień),  których zakres tematyczny dotyczy nowoczesnych metod produkcji i oceny jakości produktów rolnych i zarządzania nimi: Inżynieria procesów produkcyjnych, Higiena surowców, Podstawy technologii żywności, Metody oceny jakości surowców i produktów, Zarządzanie produktem, Zarządzanie jakością i systemy oceny jakości, Towaroznawstwo surowców i produktów roślinnych i zwierzęcych.
 
Propozycja tej nowej specjalności na kierunku Rolnictwo związana jest z rozszerzeniem oferty edukacyjnej Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego adresowanej do osób, które w przyszłości poszukiwać będą pracy w zakładach i przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego w charakterze ekspertów do spraw procesu produkcji i nadzoru nad jakością. Absolwenci tej specjalności mogą także, pracować w zawodach bezpośrednio związanych z kierunkiem studiów, np. towaroznawca, specjalista w dziale jakości, audytor, menadżer produktu, technolog ds. innowacji, a także samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej.
 
WAŻNE !!! Wybór kierunku studiów w Systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydata (ERK)!
 
Kandydatom na studia I i II stopnia przypominamy, iż poza założeniem konta w Systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydata (ERK), wymagane jest także zarejestrowanie na wybrany kierunek studiów.
 
Osoby, które nie dokonają wyboru kierunku nie znajdą się na liście rankingowej, gdyż ich konto nie zostanie przypisane do określonego kierunku studiów przez System ERK.
 
UWAGA !!! Nabór na studia I i II stopnia w roku akademickim 2017/2018 !
 
Informujemy, iż od 1 czerwca 2017 r. istnieje możliwość zakładania kont i wyboru kierunków studiów I i II stopnia w Systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK).
 
Wybór kierunków (Rolnictwo, Biogospodarka, Ochrona Środowisko, Jakość i Bezpieczeństwo Środowiska, Ekonomia, Zarządzanie, Agriculture, Agroecology oraz The International Master Double Degree Business Economics) dla tegorocznych maturzystów możliwy będzie po opublikowaniu wyników Egzaminu Dojrzałości 2017.
 
Szczegółowe informacje na temat procedury rekrutacji na studia można uzyskać w zakładce „Rekrutacja krok po kroku” lub pod adresem: http://wre.ur.krakow.pl/Rekrutacja-krok-po-kroku.html
 
Kandydatów na studia I i II stopnia prosimy o zapoznanie się z terminarzem rejestracji na studia zamieszczonym poniżej.


TERMINY NABORÓW:

Studia stacjonarne

Rejestracja na studia stacjonarne I stopnia na kierunki:
Rolnictwo 1 sierpień – 15 wrzesień 2017 r.
Biogospodarka 1 sierpień – 15 wrzesień 2017 r.
Ochrona Środowiska 1 sierpień – 15 wrzesień 2017 r.
Jakość i Bezpieczeństwo Środowiska 1 sierpień – 15 wrzesień 2017 r.
Ekonomia 1 sierpień – 15 wrzesień 2017 r.
Zarządzanie 1 sierpień – 15 wrzesień 2017 r.
Agriculture 1 sierpień – 15 wrzesień 2017 r.


Rejestracja na studia stacjonarne II stopnia na kierunki:
Ochrona Środowiska 7 sierpień – 15 wrzesień 2017 r.
Jakość i Bezpieczeństwo Środowiska 7 sierpień – 15 wrzesień 2017 r.
Ekonomia 7 sierpień – 15 wrzesień 2017 r.
Agroecology 7 sierpień – 15 wrzesień 2017 r.
The International Master Double Degree Business Economics 7 sierpień – 15 wrzesień 2017 r.


Studia niestacjonarne

Rejestracja na studia niestacjonarne I stopnia na kierunki:
Rolnictwo 1 czerwiec – 22 sierpień 2017 r.
Biogospodarka 1 czerwiec – 22 sierpień 2017 r.
Ochrona Środowiska 1 czerwiec – 22 sierpień 2017 r.
Jakość i Bezpieczeństwo Środowiska 1 czerwiec – 22 sierpień 2017 r.
Ekonomia 1 czerwiec – 22 sierpień 2017 r.
Zarządzanie 1 czerwiec – 22 sierpień 2017 r.
Agriculture 1 czerwiec – 22 sierpień 2017 r.


Rejestracja na studia niestacjonarne II stopnia na kierunki:
Ochrona Środowiska 1 czerwiec – 22 sierpień 2017 r.
Jakość i Bezpieczeństwo Środowiska 1 czerwiec – 22 sierpień 2017 r.
Ekonomia 1 czerwiec – 22 sierpień 2017 r.
Agroecology 1 czerwiec – 22 sierpień 2017 r.
The International Master Double Degree Business Economics 1 czerwiec – 22 sierpień 2017 r.
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies