KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

 

Znajdziesz nas :

Studiuj z nami i korzystaj z programów:

Kierunki studiów


Kierunek: ROLNICTWO

studia I stopnia (inżynierskie):

Tryb studiów: STACJONARNE
Rodzaj studiów: I stopnia (inżynierskie) - 3,5 roku (7 semestrów)
Specjalność: Agroekonomia, Agrobiologia, Agroturystyka
Warunki przyjęcia: Konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony), jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka, matematyka

 

Tryb studiów: NIESTACJONARNE
Rodzaj studiów: I stopnia (inżynierskie) - 3,5 roku (7 semestrów)
Specjalność: Agroekonomia
Warunki przyjęcia: Konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony), jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka, matematyka

Dodatkowe informacje o warunkach przyjęć na studia I stopnia:

Informacje dla laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego ubiegających się o przyjęcie na studia w latach 2015/2016 - 2017/2018 na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie można znaleźć pod adresem: http://rekrutacja.ur.krakow.pl/olimpiady.html

studia II stopnia (magisterskie):

Tryb studiów: STACJONARNE
Rodzaj studiów: II stopnia (magisterskie) - 1,5 roku (3 semestry)
Specjalność: Agroekonomia
Warunki przyjęcia: Nabór na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie studiów I stopnia, a w przypadku nierozstrzygnięcia rozpatrywana jest średnia z ocen wskazanych w suplemencie

 

Tryb studiów: NIESTACJONARNE
Rodzaj studiów: II stopnia (magisterskie) - 1,5 roku (3 semestry)
Specjalność: Agroekonomia
Warunki przyjęcia: Nabór na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie studiów I stopnia, a w przypadku nierozstrzygnięcia rozpatrywana jest średnia z ocen wskazanych w suplemencie

Dodatkowe informacje o warunkach przyjęć na studia II stopnia:

WAŻNE !!! W przypadku kandydatów na kierunek Rolnictwo, studia II stopnia, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunkach pokrewnych tj. ogrodnictwo, zootechnika, biotechnologia (st. inżynierskie), ochrona środowiska (st. inżynierskie), leśnictwo, technika rolnicza i leśna, odnawialne źródła energii, technologia żywności i żywienie człowieka, bioinżynieria, warunkiem kontynuacji studiów na II stopniu jest uzupełnienie treści programowych z 1-5 przedmiotów wskazanych przez właściwego Prodziekana, realizowanych na studiach I stopnia danego kierunku.

Możliwe jest podjęcie studiów II stopnia po kierunkach innych niż wskazane, pod warunkiem pozytywnej opinii dziekana ds. kierunku.

UWAGA !!! Nabór na studia II stopnia, na kierunku Rolnictwo w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym dla kandydatów z tytułem inżyniera prowadzony będzie po semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 (w miesiącach luty-marzec).

Kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA

studia I stopnia (inżynierskie):

Tryb studiów: STACJONARNE
Rodzaj studiów: I stopnia (inżynierskie) - 3,5 roku (7 semestrów)
Specjalność: Biotechnologia środowiska, Monitoring środowiska i zagrożenia ekosystemów
Warunki przyjęcia: Konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony), jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka, matematyka

 

Tryb studiów: NIESTACJONARNE
Rodzaj studiów: I stopnia (inżynierskie) - 3,5 roku (7 semestrów)
Specjalność:  
Warunki przyjęcia: Konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony), jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka, matematyka

Dodatkowe informacje o warunkach przyjęć na studia I stopnia:

Informacje dla laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego ubiegających się o przyjęcie na studia w latach 2015/2016 - 2017/2018 na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie można znaleźć pod adresem: http://rekrutacja.ur.krakow.pl/olimpiady.html

studia II stopnia (magisterskie):

Tryb studiów: STACJONARNE
Rodzaj studiów: II stopnia (magisterskie)
 • 1,5 roku (3 semestry) - po studiach inżynierskich
 • 2 lata (4 semestry) - po studiach licencjackic
Specjalność: Zagrożenia i ochrona ekosystemów, Monitoring ekologiczny środowiska, Kształtowanie i rewaloryzacja środowiska, Agroecology (studia w j.ang.)
Warunki przyjęcia: Nabór na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie studiów I stopnia, a w przypadku nierozstrzygnięcia rozpatrywana jest średnia z ocen wskazanych w suplemencie

 

Tryb studiów: NIESTACJONARNE
Rodzaj studiów: II stopnia (magisterskie)
 • 1,5 roku (3 semestry) - po studiach inżynierskich
 • 2 lata (4 semestry) - po studiach licencjackic
Specjalność: Zagrożenia i ochrona ekosystemów, Monitoring ekologiczny środowiska, Agroecology (studia w j.ang.)
Warunki przyjęcia: Nabór na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie studiów I stopnia, a w przypadku nierozstrzygnięcia rozpatrywana jest średnia z ocen wskazanych w suplemencie

Dodatkowe informacje o warunkach przyjęć na studia II stopnia:

WAŻNE !!! W przypadku kandydatów na kierunek Ochrona Środowiska, studia II stopnia, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunkach pokrewnych tj. architektura krajobrazu, biologia, biotechnologia, geografia, inżynieria środowiska, technologia chemiczna, odnawialne źródła energii i gospodarowanie odpadami, leśnictwo, rolnictwo, zootechnika, bioinżynieria, gospodarka przestrzenna; zarządzanie środowiskiem przyrodniczym; jakość i bezpieczeństwo żywności, towaroznawstwo, warunkiem kontynuacji studiów na II stopniu jest uzupełnienie treści programowych z 1-5 przedmiotów wskazanych przez właściwego Prodziekana, realizowanych na studiach I stopnia danego kierunku.

Możliwe jest podjęcie studiów II stopnia po kierunkach innych niż wskazane, pod warunkiem pozytywnej opinii dziekana ds. kierunku.

UWAGA !!! Nabór na II stopnia, na kierunku Ochrona Środowiska (po studiach inżynierskich) ) w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym prowadzony będzie dopiero po semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 (w miesiącach luty-marzec), natomiast na studia 4-semetsralne Ochrony Środowiska oraz na studia Agroecology (w j. angielskim) – II stopień studenci będą rekrutowani od czerwca do września 2017 r.

Kierunek: BIOGOSPODARKA

studia I stopnia (inżynierskie):

Tryb studiów: STACJONARNE
Rodzaj studiów: I stopnia (inżynierskie) - 3,5 roku roku (7 semestrów, w tym 8 tygodni praktyki zawodowej)
Specjalność: Bezpieczeństwo biosanitarne, Bionżynieria produkcji pierwotnej, Inżynieria biosurowców i biotworzyw
Warunki przyjęcia: Konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony) jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka, matematyka

 

Tryb studiów: NIESTACJONARNE
Rodzaj studiów: I stopnia (inżynierskie) - 3,5 roku (7 semestrów, w tym 6 tygodni praktyki zawodowej)
Specjalność: Bezpieczeństwo biosanitarne, Bionżynieria produkcji pierwotnej
Warunki przyjęcia: Konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony), jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka, matematyka

Dodatkowe informacje o warunkach przyjęć na studia I stopnia:

Informacje dla laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego ubiegających się o przyjęcie na studia w latach 2015/2016 - 2017/2018 na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie można znaleźć pod adresem: http://rekrutacja.ur.krakow.pl/olimpiady.html

studia II stopnia (magisterskie):

Tryb studiów: STACJONARNE
Rodzaj studiów: II stopnia (magisterskie) - 1,5 roku (3 semestry, w tym 4 tygodnie praktyki dyplomowej)
Specjalność: Inżynieria surowców i bioproduktów, Ochrona zdrowia roślin
Warunki przyjęcia: Nabór na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie studiów I stopnia, a w przypadku nierozstrzygnięcia rozpatrywana jest średnia z ocen wskazanych w suplemencie

 

Dodatkowe informacje o warunkach przyjęć na studia II stopnia:

WAŻNE !!! W przypadku kandydatów na kierunek Biogospodarka, studia II stopnia, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunkach pokrewnych tj. ogrodnictwo, zootechnika, biotechnologia (st. inżynierskie), ochrona środowiska (st. inżynierskie), leśnictwo, technika rolnicza i leśna, odnawialne źródła energii, technologia żywności i żywienie człowieka, bioinżynieria, warunkiem kontynuacji studiów na II stopniu jest uzupełnienie treści programowych z 1-5 przedmiotów wskazanych przez właściwego Prodziekana, realizowanych na studiach I stopnia danego kierunku.

Możliwe jest podjęcie studiów II stopnia po kierunkach innych niż wskazane, pod warunkiem pozytywnej opinii dziekana ds. kierunku.

UWAGA !!! Nabór na studia II stopnia, na kierunku Biogospodarka w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym dla kandydatów z tytułem inżyniera prowadzony będzie po semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 (w miesiącach luty-marzec).

Kierunek: JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŚRODOWISKA

studia I stopnia (inżynierskie):

Tryb studiów: STACJONARNE
Rodzaj studiów: I stopnia (inżynierskie) - 3,5 roku roku (7 semestrów)
Specjalność:  
Warunki przyjęcia: Konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony) jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka, matematyka

 

Tryb studiów: NIESTACJONARNE
Rodzaj studiów: I stopnia (inżynierskie) - 3,5 roku (7 semestrów)
Specjalność:  
Warunki przyjęcia: Konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony), jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka, matematyka

Dodatkowe informacje o warunkach przyjęć na studia I stopnia:

Informacje dla laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego ubiegających się o przyjęcie na studia w latach 2015/2016 - 2017/2018 na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie można znaleźć pod adresem: http://rekrutacja.ur.krakow.pl/olimpiady.html

studia II stopnia (magisterskie):

Tryb studiów: STACJONARNE
Rodzaj studiów: II stopnia (magisterskie)
 • 1,5 roku (3 semestry) - po studiach inżynierskich
 • 2 lata (4 semestry) - po studiach licencjackic
Specjalność: Zarządzanie środowiskiem, Analityka środowiskowa
Warunki przyjęcia: Nabór na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie studiów I stopnia, a w przypadku nierozstrzygnięcia rozpatrywana jest średnia z ocen wskazanych w suplemencie

 

Tryb studiów: NIESTACJONARNE
Rodzaj studiów: II stopnia (magisterskie)
 • 1,5 roku (3 semestry) - po studiach inżynierskich
 • 2 lata (4 semestry) - po studiach licencjackic
Specjalność: Zarządzanie środowiskiem, Analityka środowiskowa
Warunki przyjęcia: Nabór na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie studiów I stopnia, a w przypadku nierozstrzygnięcia rozpatrywana jest średnia z ocen wskazanych w suplemencie

Dodatkowe informacje o warunkach przyjęć na studia II stopnia:

WAŻNE !!! W przypadku kandydatów na kierunek Jakość i bezpieczeństwo środowiska, studia II stopnia, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunkach pokrewnych tj. architektura krajobrazu, biologia, biotechnologia, geografia, inżynieria środowiska, technologia chemiczna, odnawialne źródła energii i gospodarowanie odpadami, leśnictwo, rolnictwo, zootechnika, bioinżynieria, gospodarka przestrzenna; zarządzanie środowiskiem przyrodniczym; jakość i bezpieczeństwo żywności, towaroznawstwo, warunkiem kontynuacji studiów na II stopniu jest uzupełnienie treści programowych z 1-5 przedmiotów wskazanych przez właściwego Prodziekana, realizowanych na studiach I stopnia danego kierunku.

Możliwe jest podjęcie studiów II stopnia po kierunkach innych niż wskazane, pod warunkiem pozytywnej opinii dziekana ds. kierunku.

UWAGA !!! Nabór na studia II stopnia, na kierunku Jakość i bezpieczeństwo środowiska w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym dla kandydatów z tytułem inżyniera prowadzony będzie po semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 (w miesiącach luty-marzec).

Kierunek: EKONOMIA

studia I stopnia (licencjackie):

Tryb studiów: STACJONARNE
Rodzaj studiów: I stopnia (licencjackie) - 3 lata (6 semestrów)
Specjalność: Ekonomika agrobiznesu
Warunki przyjęcia: Konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony), jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

 

Tryb studiów: NIESTACJONARNE
Rodzaj studiów: I stopnia (licencjackie) - 3 lata (6 semestrów)
Specjalność: Ekonomika agrobiznesu
Warunki przyjęcia: Konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony), jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

Dodatkowe informacje o warunkach przyjęć na studia I stopnia:

Informacje dla laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego ubiegających się o przyjęcie na studia w latach 2015/2016 - 2017/2018 na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie można znaleźć pod adresem: http://rekrutacja.ur.krakow.pl/olimpiady.html

studia II stopnia (magisterskie):

Tryb studiów: STACJONARNE
Rodzaj studiów: II stopnia (magisterskie) - 2 lata (4 semestry)
Specjalność: Ekonomika gospodarki żywnościowej, Zarządzanie i marketing w agrobiznesie, Business Economics
Warunki przyjęcia: Nabór na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie studiów I stopnia, a w przypadku nierozstrzygnięcia rozpatrywana jest średnia z ocen wskazanych w suplemencie

Dodatkowe informacje o specjalności Business Economics

UWAGA !!! Od roku akademickiego 2016/2017 uruchomiona została nowa anglojęzyczna specjalność na studiach II stopnia kierunku Ekonomia, tryb stacjonarny w systemie studów "Double Degree" dająca możliwość studiowania w Polsce oraz na Słowcji. Studia te prowadzone są przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie (Wydział Rolniczo-Ekonomiczny) oraz Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze (Wydział Ekonomii i Zarządzania). Szczegóły poniżej:

Faculty: University of Agriculture in Krakow - Faculty of Agriculture and Economics and Slovak University of Agriculture in Nitra - Faculty of Economics and Management
Main field: Economy
Speciality: Business Economics
Contact person: dr hab. inż. Andrzej Krasnodębski, dr. Jakub Piecuch: rrkrasno@cyf-kr.edu.pl, j.piecuch@ur.krakow.pl
General Information: Graduates of the international master double degree program in Business Economics are able to analyze complex economic relations in business processes, propose and implement managerial decisions related to functioning of those processes. They apply a high degree of autonomy and creativity at managerial decision making. They command a deep knowledge not only from operative business management but also from the area of strategic decisions from viewpoint of globalization and economy as well. Specification of the international master double degree program in Business Economics is design with the aim the graduates will be able to master managerial functions at top business management level, with priority given to agricultural primary production and food industry both as universal manager and manager – specialist as well.
The graduate of the international master double degree program in Business Economics will gain the following knowledge:
 • advanced knowledge in the field of economic sciences with particular regard to agrisector, agrifood enterprises and bioeconomy,
 • advanced knowledge about the principles of business development strategy, investments, economic analyses and forecasts in business entities, macroeconomic and international economic issues as well,
 • extensive knowledge about the rules and concepts in management, managerial functions and entreprenerouship,
 • advanced knowledge of professional English as the foreign language related to the field of study and related topics.
After the successful study the graduates will be able to benefit from the following skills:
 • the graduate is able to identify economic and financial conditions of business entities, interpret and forecast production and economic results of business entities in generally, with special focus on agrifood companies, realize investment projects, perform functions relating to financial management and controlling,
 • the graduate is able to identify and analyse both local and international market environment and propose adequate managerial and marketing strategies for successful positioning of product and services in generally, with special focus on agrifood market,
 • the graduate is able to understand the principles of agricultural policy and multifunctional rural development affecting business operations and apply knowledge from rural sociology and business ethics in day-to-day operation economics and management.
 • the graduate is able to use English in business communication, business presentation, analytical work, reporting and/or for further economic research.
In more details, the graduates of the international master double degree program in Business Economics will be able to:
 • analyse the complicated economic relations in business processes,
 • propose and implement managerial decisions related to functioning of those processes,
 • they will apply a high degree of autonomy and creativity at managerial decision making,
 • they will command a deep knowledge not only from operative business management but also from the area of strategic decisions from viewpoint of globalization of economy,
 • master higher middle and top economic managerial positions/functions in the team,
 • conduct economic research and apply knowledge results flexibly,
 • train to get new skills in his/her specialization in harmony with practical needs of practical business,
 • use information technologies and communicate at least in one world language.
Due to international dimension of the study program graduates will gain practical experiences, knowledge and skills from business environment of Visegrad/Central European region thanks to various thematic excursions to partner institutions and panel discussions with experts and experienced managers organized as the integral part of the program (business sphere, universities, European institutions) in Slovakia, Hungary, Austria, Poland and Czech Republic. Additionaly, better understanding of the practical issues of some parts of agribusiness, consumer and environmental affairs from the European perspectives can be gained from the European Exchange Program Economics, Management and Consumer Studies that will be offered as the optional summer program for students, organized in cooperation with Wageningen University in Netherlands. Finally, international master double degree program in Business Economics will contribute to constructing a social network of students and graduates for future international contacts.

 

Tryb studiów: NIESTACJONARNE
Rodzaj studiów: II stopnia (magisterskie) - 2 lata (4 semestry)
Specjalność: Ekonomika gospodarki żywnościowej, Zarządzanie i marketing w agrobiznesie
Warunki przyjęcia: Nabór na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie studiów I stopnia, a w przypadku nierozstrzygnięcia rozpatrywana jest średnia z ocen wskazanych w suplemencie

Dodatkowe informacje o warunkach przyjęć na studia II stopnia:

WAŻNE !!! W przypadku kandydatów na kierunek Ekonomia, studia II stopnia, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunkach pokrewnych tj. zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji, finanse i rachunkowość, rachunkowość i controlling, polityka społeczna, administracja, gospodarka i administracja publiczna, międzynarodowe stosunki gospodarcze, stosunki międzynarodowe, analityka gospodarcza, gospodarka przestrzenna, metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne, logistyka, informatyka i ekonometria, warunkiem kontynuacji studiów na II stopniu jest uzupełnienie treści programowych z 1-5 przedmiotów wskazanych przez właściwego Prodziekana, realizowanych na studiach I stopnia danego kierunku.

Kierunek: ZARZĄDZANIE

studia I stopnia (licencjackie):

Tryb studiów: STACJONARNE
Rodzaj studiów: I stopnia (licencjackie) - 3 lata (6 semestrów)
Specjalność: Zarządzanie w agrobiznesie
Warunki przyjęcia: Konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony), jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

 

Tryb studiów: NIESTACJONARNE
Rodzaj studiów: I stopnia (licencjackie) - 3 lata (6 semestrów)
Specjalność: Zarządzanie w agrobiznesie
Warunki przyjęcia: Konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony), jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

Dodatkowe informacje o warunkach przyjęć na studia I stopnia:

Informacje dla laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego ubiegających się o przyjęcie na studia w latach 2015/2016 - 2017/2018 na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie można znaleźć pod adresem: http://rekrutacja.ur.krakow.pl/olimpiady.html

Undergraduate: Agriculture

Faculty: Agriculture and Economics
Main field: Agriculture
Speciality: Agriculture
Contact person: Krystyna Ciarkowska Ph.D. ,D.Sc, rrciarko@cyf-kr.edu.pl
Fees: the candidates are requested to pay enrolment fee of 200 EUR
Tuition fee: 4 600PLN/ semester (1 150 EUR/ semester)*

* Polacy płacą połowę kwoty - czyli 2300 PLN

Our objectives: Faculty of Agriculture and Economics is the oldest one at the University of Agriculture in Krakow. Its educational offer comprises full-time and part-time programmes, in compliance with the European Union standards. The Faculty fully authorized to grant academic degrees and academic title of agricultural sciences in the field of agronomy. Agriculture programme offered at the Faculty helps the graduates to acquire a comprehensive knowledge in the field of agriculture and agricultural technologies, including supplementary modules, like horticultural or livestock production or economic module, which improves employment opportunities at the competitive 21st century labour market.
General Information: The undergraduate programme lasts 3.5 years (7 semesters). The syllabus bases on essential and general subjects, such as: botany, chemistry, plant physiology or economics and thematic areas (modules) addressing a variety of issues, including technical, bases of agriculture, agricultural production, horticultural production, livestock production, and agricultural economics module. Each module is composed of lectures, seminars and lab classes. About one third of all courses is optional. The program provides also an opportunity to learn Polish language and culture. Classes and lectures start on two dates: 1 October and 15 February. Documents submission deadline is 24th September or 8th February. The minimum number of candidates to start the programme is 10 persons. Small groups will ensure individual working relations between students and teachers. Students' progress is evaluated on the basis of their active participation in and contribution to the programme. After completion of this Bachelor programme, the graduate will be awarded the Professional title of inżynier (engineer) with a note that the programme was taught in English. The graduates may follow their education in postgraduate (second cycle) programme Agroecology and also in PhD programme.

Graduate: Agroecology

Faculty: Agriculture and Economics
Main field: Environmental Protection
Speciality: Agroecology
Contact person: Krystyna Ciarkowska Ph.D. ,D.Sc, rrciarko@cyf-kr.edu.pl
Fees: the candidates are requested to pay enrolment fee of 200 EUR
Tuition fee: 5 000PLN/ semester (1 200 EUR/ semester)*

Students who achieve excellent results in studies will be granted scholarships to cover the cost of accommodation (to be decided after the first semester).

* Polacy płacą połowę kwoty - czyli 2500 PLN

Our objectives: Agroecology is a modern approach to agriculture, where farming considers not only economic aspects but also widely understood ecological needs of the agrocenoses and adjoining areas. Contemporary farmer should possess extensive knowledge on plants and animals in rural areas and be aware of the relationships between living organisms and the natural environment. Implementation of the rules of ecology into agricultural practice will allow for obtaining safe and healthy food. While realizing study programme a graduate will acquire knowledge about the impact of agricultural activity on the environment, organic systems of farming and food production but also on multifunctional rural development and economic aspects of these processes, which improves employment opportunities in the European Union institutions.
General Information: Studies in Agroecology are offered as a two-year (4 semesters) programme, a specialization within the Environmental Protection. The programme comprises thematic areas (modules) addressing a variety of issues, including agricultural activity impact on the environment, organic systems of farming and food production, multifunctional rural development and economic aspects of these processes. Each module is composed of lectures, seminars and laboratory classes. About one third of all courses is optional. We welcome the graduates from first degree programmes such as Bachelor (BA or BSc.) in: Protection of the Natural Environment, Horticulture, Economics, Biology, Food Technology or other fields of Agriculture. All candidates should present a language certificate from a well recognized language school or will be requested to take an examination in English at the University of Agriculture. Admission numbers to Agroecology Programme have been limited to 15 persons, which will ensure individual working relations between students and teachers. Students progress is evaluated on the basis of their active participation in and contribution to the programme. The programme concludes with Master Thesis leading to a Magister degree in Agroecology with a note that the programme was taught in English.
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2017    Redaktor    Polityka cookies