KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Wykaz grantów realizowanych na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym w 2016 r.

Nr i typ projektu

Temat

Kierownik

Termin realizacji

Katedra Agrotechniki i Ekologii Rolniczej

1101
PRELUDIUM

Identyfikacja i charakterystyka genów związanych z kształtowaniem różnic w stopniu mrozoodporności obserwowanych u uprawianych w Polsce rodów jęczmienia ozimego

Mgr inż. Anna Fiust

21.03.2014-20.09.2016

1102
SONATA

Rola suszy fizjologicznej indukowanej nadmiarem wody w glebie w procesie hartowania roślin na mróz

Dr inż. Barbara Jurczyk

2.01.2015-21.01.2018

1103
PRELUDIUM

Badania nad opracowaniem modelu przemian biowęgla w glebie na podstawie parametrów ilościowych i jakościowych związków próchniczych

Mgr inż. Monika Mierzwa-Hersztek

06.04.2016-05.04.2019

Instytut Ekonomiki i Zarządzania Przedsiębiorstwami

677363
HORIZON 2020

SALSA (Small farms, small food businesses and sustainable food security) Drobne gospodarstwa rolne i drobne przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego w zapewnianiu trwałego bezpieczeństwa żywnościowego
Więcej informacji o projekcie.
Strona projektu.

Dr inż. Marta Czekaj

01.04.2016-31.03.2020

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies