KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

 

Wykaz projektów NCN realizowanych na Wydziale Rolniczo Ekonomicznym w 2017 r.

 

KATEDRA FIZJOLOGII ROŚLIN

nr / typ projektu:  

1102 / SONATA

temat:  

Rola suszy fizjologicznej indukowanej nadmiarem wody w glebie w procesie hartowania roślin na mróz

kierownik:  

dr inż. Barbara Jurczyk

termin realizacji:  

2015.01.22 - 2018.01.21

 

nr / typ projektu:  

1106 / SONATA

temat:  

Identyfikacja podłoża genetycznego tolerancji rozhartowywania u jęczmienia ozimego

kierownik:  

dr inż. Magdalena Wójcik-Jagła

termin realizacji:  

2017.03.06 - 2020.03.05

 

KATEDRA CHEMII ROLNEJ I ŚRODOWISKOWEJ

nr / typ projektu:  

1103 / PRELUDIUM

temat:  

Badania nad opracowaniem modelu przemian biowęgla w glebie na podstawie parametrów ilościowych i jakościowych związków próchniczych

kierownik:  

mgr inż. Monika Mierzwa-Hersztek

termin realizacji:  

2016.04.06 - 2019.04.05

 

nr / typ projektu:  

1105 / OPUS

temat:  

Ocena wpływu materii organicznej osadów dennych na biodostępność i toksyczność związków chemicznych

kierownik:  

dr inż. Agnieszka Baran

termin realizacji:  

2017.02.24 - 2020.02.23

 

ZAKŁAD EKONOMIKI i ORGANIZACJI ROLNICTWA

nr / typ projektu:  

1104 / SONATA

temat:  

Rolnictwo miejskie jako wyzwanie zrównoważonego rozwoju obszarów metropolitarnych w Polsce - aspekty ekonomiczno-społeczne, środowiskowe i planistyczne

kierownik:  

dr inż. Wojciech Jakub Sroka

termin realizacji:  

2017.02.21 - 2020.02.20

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2017    Redaktor    Polityka cookies