KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

 

Koła Naukowe WR-EMiędzywydziałowe Koło Naukowe Studentów URSprawozdania

Koła naukowe

Na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym działają trzy koła naukowe:
  • Studenckie Koło Naukowe Rolników (SKNR; utworzone w latach 50. XX w.),
  • Studenckie Koło Naukowe Ekonomistów (SKNE; wydzielone w 2006 roku z Koła Naukowego Rolników),
  • Międzywydziałowe Koło Naukowe Studentów UR (MKNSUR; utworzone w 2013 roku).


Studenckie Koło Naukowe Ekonomistów obejmuje 3 sekcje:


Studenckie Koło Naukowe Rolników obejmuje 8 sekcji:
Międzywydziałowe Koło Naukowe Studentów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie działające przy Wydziale Rolniczo – Ekonomicznym, zrzesza studentów z różnych wydziałów UR oraz z Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ – UR. Do współpracy zapraszamy również studentów z innych uczelni.

Wyniki badań prowadzonych przez członków Koła są referowane na Wydziałowej Sesji Kół Naukowych odbywającej się co roku wiosną. W ramach sesji organizowany jest konkurs referatów, a najlepsze pod względem naukowym prace są przedstawiane na sesji ogólnouczelnianej. Oprócz działalności naukowej, studenci angażują się również w działalność promocyjno-popularyzatorską realizowaną przez Uniwersytet Rolniczy (m.in. udział w krakowskim Festiwalu Nauki, Ogólnouczelnianym Dniu Otwartym Kół Naukowych czy też w Dniu Otwartym Uniwersytetu Rolniczego).

Kontakt:

Pełnomocnik Dziekana ds. Kół Naukowych
dr inż. Piotr Kacorzyk
e-mail: p.kacorzyk@ur.krakow.pl, tel. 12 662 43 60

Koło Naukowe Rolników
dr inż. Agnieszka Józefowska
e-mail: agnieszka.jozefowska@urk.edu.pl, tel. 12 662 43 70

Koło Naukowe Ekonomistów
dr inż. Marta Czekaj
e-mail: m.czekaj@ur.krakow.pl, tel. 12 662 43 71

Międzywydziałowe Koło Naukowe Studentów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
dr inż. Piotr Kacorzyk
e-mail: p.kacorzyk@ur.krakow.pl, tel. 12 662 43 60

 
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2017    Redaktor    Polityka cookies