KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Koła Naukowe WR-EMiędzywydziałowe Koło Naukowe Studentów URSprawozdania

Koła naukowe

Studenci w ramach kół naukowych działają w 10 sekcjach zgrupowanych w 2 kołach naukowych, powstałych z podzielenia w 2006 roku Koła Naukowego Rolników. Obecnie do kół naukowych należy kilkadziesiąt osób. Opiekę naukową nad pracą studentów sprawuje kilku opiekunów naukowych. Co roku organizowane są wydziałowe konferencje kół naukowych, na których przedstawiane są referaty przygotowane przez studentów. Referaty są oceniane przez niezależną komisję, a autorzy najlepszych otrzymują nagrody ufundowane przez Dziekana Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego i sponsorów.
W celu zainteresowania studentów działalnością kół naukowych organizowane były z powodzeniem dni otwarte kół naukowych, które przyciągały rzesze studentów. O wadze, jaką przywiązują władze wydziału do działalności kół naukowych, świadczy rokroczna obecność Pana Dziekana na uroczystości dni otwartych.
Studenci mają niepowtarzalną okazję uczestniczenia w obozach naukowych organizowanych w Polsce i za granicą.
Zainteresowane osoby mogą uzyskać dokładniejsze informacje u opiekunów poszczególnych kół naukowych.

Kontakt:

Koło Naukowe Rolników
dr inż. Renata Bączek-Kwinta
e-mail: rrbaczek@cyf-kr.edu.pl, tel. 12 425 33 01

Koło Naukowe Ekonomistów
dr inż. Marta Czekaj
e-mail: m.czekaj@ur.krakow.pl, tel. 12 662 43 71

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies