KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

 

PracownicyHistoriaKierunki badańOfertaPublikacje

Katedra Fizjologii Roślin

ul. Podłużna 3, 30-239 Kraków
tel.: 12 425 33 01 fax: 12 425 33 20
e-mail: kfr@ur.krakow.pl

Kierownik katedry

prof. dr hab. Marcin Rapacz
tel.: 12 425 33 01 nr wew. 50
e-mail: rrrapacz@cyf-kr.edu.pl

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

prof. dr hab. Marcin Rapacz nr wew. 50, rrrapacz@cyf-kr.edu.pl
prof. dr hab. inż. Agnieszka Płażek nr wew. 52, rrplazek@cyf-kr.edu.pl
dr hab. inż. Renata Bączek-Kwinta nr wew. 53, rrbaczek@cyf-kr.edu.pl
dr hab. inż. Barbara Jurczyk nr wew. 37, barbara.jurczyk@gmail.com
dr hab. inż. Katarzyna Hura nr wew. 37, rrhura@cyf-kr.edu.pl
dr hab. inż. Ewa Pociecha nr wew. 49, rrchilmo@cyf-kr.edu.pl
dr inż. Magdalena Wójcik-Jagła – zatrudniona jako kierownik projektu NCN „Sonata”, nr wew. 26, magdalena.p.wojcik@gmail.com

Pracownicy emerytowani

prof. dr hab. inż. Władysław Filek nr wew. 49
prof. dr hab. inż. Janusz Kościelniak nr wew. 41

Pracownicy naukowo-techniczni, obsługi

mgr inż. Zuzanna Korczak nr wew. 26 zuzanna.korczak@urk.edu.pl
mgr inż. Sławomir Jurczyk nr wew. 36 slawomir.jurczyk@urk.edu.pl
Dariusz Biel nr wew. 31

Doktoranci

mgr inż. Jakub Pastuszak nr wew. 62, jakub.pastuszak@urk.edu.pl
mgr inż. Anna Szczerba nr wew. 62
mgr Marta Hornyák nr wew. 62
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2017    Redaktor    Polityka cookies