KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

 

PracownicyHistoriaKierunki badańOfertaPublikacje

Oferta

Analizy chemiczne i biochemiczne materiałów roślinnych i produktów żywnościowych (cukry rozpuszczalne, skrobia, białko ogólne, związki fenolowe, zawartość ogólna i specyficzna antyoksydantów, aktywność enzymów antyoksydacyjnych i innych odpowiednio dobranymi metodami).
Analizy molekularne (identyfikacja i ilościowe oznaczanie obecności genów metodą PCR czasu rzeczywistego – np. identyfikacja transgenów, analizy ekspresji genów na poziomie transkryptu metodą PCR czasu rzeczywistego; identyfikacja obecności specyficznych białek).
Analizy biologiczne (selekcja materiałów roślinnych pod kątem odporności na biotyczne (patogeny grzybowe) i abiotyczne (mróz, chłód, susza i inne) czynniki środowiska z pomocą odpowiednio dobranych technik w tym pomiarów fluorescencji chlorofilu. Określanie kondycji roślin w warunkach polowych techniką pomiarów fluorescencji chlorofilu.
Wykonywanie analiz i pomiarów ekofizjologicznych: wymiana gazowa roślin i gleby, analiza potencjału wody w roślinach i glebie, pomiary zmian stężenia tlenu.
Katedra posiada fitotron umożliwiający kontrolę warunków wegetacji roślin. Istnieje więc możliwość udostępniania pomieszczeń wegetacyjnych dla roślin o ściśle kontrolowanych warunkach środowiska (temperatura, światło, wilgotność powietrza). Pracownicy Katedry prowadzą również doradztwo w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji pomieszczeń wegetacyjnych dla roślin.
Prowadzenie roślinnych kultur in vitro.
Istnieje możliwość wykonywania ekspertyz jak i prowadzenia szkoleń i kursów w zakresie wymienionych powyżej zagadnień.
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2017    Redaktor    Polityka cookies