KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

 

Dla Studentów Niepełnosprawnych

Jeśli Twoja choroba lub niepełnosprawność uniemożliwia lub utrudnia Ci studiowanie zgłoś się do
Pełnomocnika Dziekana ds. Studentów Niepełnosprawnych

dr hab. Aleksandra Grabowska-Joachimiak

 

Podczas dyżurów można uzyskać:

  • bieżące informacje i porady,
  • pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z niepełnosprawnością, np: związane z poruszaniem się po uczelni, kłopoty z dostępem do urządzeń specjalistycznych, dostosowanie formy egzaminu do potrzeb studenta w porozumieniu z egzaminatorem,
  • informacje o programach wsparcia dla studentów niepełnosprawnych oraz o wydarzeniach, spotkaniach i imprezach uczelnianych dla osób niepełnosprawnych,
  • pomoc w innych sprawach na indywidualny wniosek studenta.
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2017    Redaktor    Polityka cookies