KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

 

WładzeProfilStruktura

Instytut Ekonomiczno-Społeczny

al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel.: 12 662 43 54, fax: 12 662 44 31
e-mail: ies@ur.krakow.pl

Dyrektor Instytutu Ekonomiczno-Społecznego

prof. dr hab. inż. Wiesław Musiał
tel.: 12 662 43 54
e-mail: wieslaw.musial@urk.edu.pl lub rrmusial@cyf-kr.edu.pl

Funkcje Kierowników Zakładów pełnią:

(ZEiPG)
prof. dr hab. inż. Wiesław Musiał (ZEiOR)
dr hab. Knapik Wioletta (ZPSiD)
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2017    Redaktor    Polityka cookies