KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

 

WładzeProfilStruktura

Instytut Ekonomiki i Zarządzania Przedsiębiorstwami

al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel./fax: 12 662 43 71
e-mail: ieizp@ur.krakow.pl

Dyrektor Instytutu Ekonomiki i Zarządzania Przedsiębiorstwami

prof. dr hab. Janusz Żmija
tel.: 12 662 43 71
e-mail: rrzmija@cyf-kr.edu.pl

Funkcje Kierowników Zakładów pełnią:

dr hab. Jerzy Cieślik (ZEiFP)
dr hab. Marta Domagalska-Grędys (ZZiM)
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2017    Redaktor    Polityka cookies