KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

 

Dziekanat - Harmonogramy zajęć

NOWE numery kont do opłat za powtarzanie semestru, przedmiotu, czesne i akademiki
są dostępne na stronie USOSweb (w menu Dla studentów -> Moje studia -> Płatności).

Organizacja roku akademickiego

Organizacja roku akademickiego 2017/2018

Rozkłady zajęć - semestr zimowy 2017/2018

w nawiasach ( ) data zmian w harmonogramie

Studia stacjonarne
I stopnia
II stopnia
Rolnictwo
I semestr (16.10.2017)
III semestr (16.10.2017)
V semestr (16.10.2017)
VII semestr (16.10.2017)
Biogospodarka
I semestr (16.10.2017)
III semestr (16.10.2017)
Ochrona Środowiska
I semestr (16.10.2017)
III semestr (16.10.2017)
V semestr (16.10.2017)
VII semestr (16.10.2017)
Jakość i bezpieczeństwo środowiska
II semestr (16.10.2017)
Zarządzanie
I semestr (16.10.2017)
III semestr (16.10.2017)
V semestr (16.10.2017)
 
Ekonomia
I semestr (16.10.2017)
III semestr (16.10.2017)
V semestr (16.10.2017)
I semestr (16.10.2017)
III semestr (16.10.2017)
Studia niestacjonarne
I stopnia
II stopnia
Rolnictwo
I semestr (20.10.2017)
III semestr (11.10.2017)
V semestr (22.11.2017)
VII semestr (20.10.2017)
II semestr (20.10.2017)
Ochrona Środowiska
III semestr (22.11.2017)
V semestr (22.11.2017)
Jakość i bezpieczeństwo środowiska
III semestr (01.12.2017)
Zarządzanie
I semestr (04.10.2017)
V semestr (04.10.2017)
 
Ekonomia
I semestr (04.10.2017)
III semestr (20.10.2017)
V semestr (04.10.2017)
I semestr (20.10.2017)
III semestr (20.10.2017)

Plan zajęć ERASMUS

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2017    Redaktor    Polityka cookies