KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

 

Dziekanat - Harmonogramy zajęć

NOWE numery kont do opłat za powtarzanie semestru, przedmiotu, czesne i akademiki
są dostępne na stronie USOSweb (w menu Dla studentów -> Moje studia -> Płatności).

Organizacja roku akademickiego

Organizacja roku akademickiego 2016/2017

Rozkłady zajęć

Rozkłady zajęć na semestr letnim 2016/2017 - w nawiasach ( ) data zmian w harmonogramie

Studia stacjonarne - aktualizacja nastąpi po zakończeniu rekrutacji
I stopnia
II stopnia
Rolnictwo
II semestr (10.03.2017)
IV semestr (10.03.2017)
VI semestr (10.03.2017)
Biogospodarka
II semestr (10.03.2017)
I semestr (10.03.2017)
Ochrona Środowiska
II semestr (10.03.2017)
IV semestr (10.03.2017)
VI semestr (10.03.2017)
Jakość i bezpieczeństwo środowiska
I semestr (10.03.2017)
Zarządzanie
II semestr (10.03.2017)
IV semestr (10.03.2017)
VI semestr (10.03.2017)
 
Ekonomia
II semestr (10.03.2017)
IV semestr (10.03.2017)
VI semestr (10.03.2017)
II semestr (10.03.2017)
IV semestr (10.03.2017)
II semestr Business Economics (26.01.2017)
Studia niestacjonarne
I stopnia
II stopnia
Rolnictwo
II semestr (16.03.2017)
IV semestr (20.04.2017)
VI semestr (20.02.2017)
I semestr (07.04.2017)
III semestr (08.02.2017)
Ochrona Środowiska
II semestr (16.03.2017)
IV semestr (16.03.2017)
Jakość i bezpieczeństwo środowiska
II semestr (24.03.2017)
Zarządzanie
IV semestr (08.02.2017)
VI semestr (20.02.2017)
 
Ekonomia
II semestr (20.02.2017)
IV semestr (08.02.2017)
VI semestr (20.02.2017)
II semestr (07.04.2017)
IV semestr (20.02.2017)
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies