KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

 

Dziekanat - Harmonogramy zajęć

Numery kont do opłat za powtarzanie semestru, przedmiotu, czesne i akademiki
są dostępne na stronie USOSweb (w menu Dla studentów -> Moje studia -> Płatności).

Organizacja roku akademickiego

Organizacja roku akademickiego 2017/2018

Rozkłady zajęć - semestr letni 2017/2018

w nawiasach ( ) data zmian w harmonogramie

Studia stacjonarne
I stopnia
II stopnia
Rolnictwo
II semestr (09.03.2018)
IV semestr (09.03.2018)
VI semestr (09.03.2018)
Biogospodarka
II semestr (09.03.2018)
IV semestr (09.03.2018)
Ochrona Środowiska
II semestr (09.03.2018)
IV semestr (09.03.2018)
VI semestr (09.03.2018)
Jakość i bezpieczeństwo środowiska
I semestr (09.03.2018)
III semestr (09.03.2018)
Zarządzanie
II semestr (09.03.2018)
IV semestr (09.03.2018)
VI semestr (09.03.2018)
 
Ekonomia
II semestr (09.03.2018)
IV semestr (09.03.2018)
VI semestr (09.03.2018)
II semestr (09.03.2018)
IV semestr (09.03.2018)
Studia niestacjonarne
I stopnia
II stopnia
Rolnictwo
II semestr (22.03.2018)
IV semestr (09.03.2018)
VI semestr (22.03.2018)
I semestr (27.03.2018)
III semestr (09.03.2018)
Ochrona Środowiska
IV semestr (24.05.2018)
VI semestr (09.03.2018)
Jakość i bezpieczeństwo środowiska
III semestr (24.05.2018)
Zarządzanie
II semestr (22.02.2018)
VI semestr (21.02.2018)
 
Ekonomia
II semestr (16.02.2018)
IV semestr (22.02.2018)
VI semestr (23.02.2018)
II semestr (16.02.2018)
IV semestr (22.02.2018)

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2017    Redaktor    Polityka cookies