KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Galeria Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego

GrudzieńListopadWrzesieńKwiecień
PaździernikCzerwiec
ListopadPaździernikWrzesieńCzerwiec
PaździernikStyczeń
Listopad
Listopad
Grudzień 2016
Wizta studentów kierunku Ochrona Środowiska w Sapralni Odpadów w Krakowie,w ramach przedmiotu "Odzysk i reckyling" »
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies