KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Galeria Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego

MarzecLuty
GrudzieńListopadWrzesieńKwiecień
PaździernikCzerwiec
ListopadPaździernikWrzesieńCzerwiec
PaździernikStyczeń
Listopad
Listopad
Marzec 2017
Dzień otwarty UR na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym »Spotkanie studentów kierunku Ochrony Środowiska oraz władz Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego z Panią Dianną Cohen »Warsztat i wykłady dla młodzieży z Zespołu Szkół nr 2 we Włoszczowie »
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies