KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

 

Opłaty

Warunki odpłatności

Studenci WRE!!! Zmiana warunków anulowania/umarzania odpłatności za usługi edukacyjne!

W zawiązku ze zmianą warunków odpłatności za studia, w tym zasad umarzania należności proszę przeczytać stosowną informację na tablicach ogłoszeniowych przed dziekanatem lub skorzystać z internetu.

Informacje znajdziecie Państwo pod adresem

Student po wypełnieniu załącznika 2 składa go w dziekanacie, dokumentacja jest przekazywana do Rektora po zaopiniowaniu przez Dziekana.

Prof. dr hab. Bogdan Kulig
Prodziekan

Opłata semestralna za studia niestacjonarne I i II stopnia oraz odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2017/2018

Studia w języku polskim prowadzone przez jednostki podstawowe Uczelni
 1. Opłata za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych I stopnia

  Wydział

  Kierunek studiów

  Opłata za jeden semestr studiów [zł/semestr]

  I rok

  następne lata

  Rolniczo-Ekonomiczny

  Rolnictwo

  1600

  1600

  Ochrona Środowiska

  Biogospodarka

  Jakość i bezpieczeństwo środowiska

  Zarządzanie

  Ekonomia

 2. Opłata za powtarzanie określonych zajęć na studiach niestacjonarnych I stopnia z powodu niezadowalających wyników w nauce wynosi 60,00 zł za 1 pkt ECTS - opłata dotyczy także cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności.
 3. Opłata za powtarzanie zajęć zaliczanych do seminarium dyplomowego na studiach niestacjonarnych I stopnia z powodu niezadowalających wyników w nauce wynosi 40,00 zł za 1 pkt ECTS - opłata dotyczy także cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności.
 4. Opłata za prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia na określonym kierunku wynosi 40,00 zł za 1 ECTS - opłata dotyczy także cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności.

 1. Kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych II stopnia

  Wydział

  Kierunek studiów

  Opłata za jeden semestr studiów [zł/semestr]

  I rok

  następne lata

  Rolniczo-Ekonomiczny

  Rolnictwo

  1600

  1600

  Ochrona Środowiska

  Biogospodarka

  Jakość i bezpieczeństwo środowiska

  Ekonomia

 2. Opłata za powtarzanie określonych zajęć na studiach niestacjonarnych II stopnia z powodu niezadowalających wyników w nauce wynosi 60,00 zł za 1 pkt ECTS - opłata dotyczy także cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności.
 3. Opłata za powtarzanie zajęć zaliczanych do seminarium dyplomowego na studiach niestacjonarnych II stopnia z powodu niezadowalających wyników w nauce wynosi 50,00 zł za 1 pkt ECTS - opłata dotyczy także cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności.
 4. Opłata za prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia niestacjonarnych studiów II stopnia na określonym kierunku wynosi 40,00 zł za 1 ECTS - opłata dotyczy także cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności.

Więcej informacji - Wypis z załącznika ZR 41/2017 dotyczący WR-E

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2017    Redaktor    Polityka cookies