KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

 

Opłaty

Warunki odpłatności

Studenci WRE!!! Zmiana warunków anulowania/umarzania odpłatności za usługi edukacyjne!

W zawiązku ze zmianą warunków odpłatności za studia, w tym zasad umarzania należności proszę przeczytać stosowną informację na tablicach ogłoszeniowych przed dziekanatem lub skorzystać z internetu.

Informacje znajdziecie Państwo pod adresem

Student po wypełnieniu załącznika 2 składa go w dziekanacie, dokumentacja jest przekazywana do Rektora po zaopiniowaniu przez Dziekana.

Prof. dr hab. Bogdan Kulig
Prodziekan

Opłata semestralna za studia niestacjonarne I i II stopnia oraz odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2015/2016

Studia w języku polskim prowadzone przez jednostki podstawowe Uczelni
 1. Kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych oraz powtarzanie semestru na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

  WYDZIAŁ

  KIERUNEK

  studia niestacjonarne

  powtarzanie semestru na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia w zł za semestr

  I stopień

  II stopień

  Rolniczo-Ekonomiczny

  Rolnictwo

  1600

  1600

  800

  Zarządzanie

  1600

  -

  800

  Ekonomia

  1600

  1600

  800

  Ochrona Środowiska

  1600

  1600

  800

 2. Powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia z powodu niezadowalających wyników w nauce - 250 zł za 1 moduł zajęć.
 3. Prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów II stopnia na określonym kierunku - 300 zł za 1 moduł zajęć.
 4. Kształcenie cudzoziemców na warunkach odpłatności, na kierunkach studiów prowadzonych w języku polskim - 2000 Euro za 1 rok studiów.
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies