KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

 

Aktualne konferencje

Tytuł konferencji

Termin

Kontakt

Zrównoważony rozwój społeczno - gospodarczy Unii Europejskiej. Problemy rozwoju lokalnego i regionalnego

31.05.2016
Termin zgłoszenia udziału do 15.05.2016

Prof. dr hab. inż. Wiesław Musiał
dr inż. Dagmara K. Zuzek
Instytut Ekonomiczno-Społeczny
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
Email: dagzuz@gmail.com

Statystyka na usługach gospodarki żywnościowej III

8-10.06.2016

prof. dr hab. Karol Kukuła
Katedra Statystyki i Ekonometrii
Al. Mickiewicza 21
31-120 Kraków
tel.: 12 662 43 77
e-mail: ksie.konf@ur.krakow.pl

Zjazd Katedr Jednoimiennych i Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Zrównoważone technologie produkcji roślinnej-człowiek i środowisko"

12-14.06.2016

Prof. dr hab. Bogdan Kulig
Instytut Produkcji Roślinnej
Al. Mickiewicza 21
31-120 Kraków
Tel: 12 662 43 82
e-mail:kszur@ur.krakow.pl

Mikroorganizmy w ochronie środowiska i biotechnologii

6-9.09.2016

dr hab. inż. Maria Jolanta Chmiel
Katedra Mikrobiologii
Al. Mickiewicza 24/28
30-059 Kraków
tel. 12 662 40 96
e-mail: mikro2016@ur.krakow.pl

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2017    Redaktor    Polityka cookies