KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

 

Znajdziesz nas :

Studiuj z nami i korzystaj z programów:

Adres i skład Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej


Biuro Rekrutacji Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel.: 12 662 43 34, e-mail: rekrutacja.wre@ur.krakow.pl

pokój: 235 (II piętro)

Godziny pracy:

od poniedziałku, do piątku w godz. 10.00 - 14.00

Skład osobowy Komisji dla kierunków: Rolnictwo, Ochrona Środowiska, Biogospodarka, Jakość i bezpieczeństwo środowiska, na rok akademicki 2017/2018 na studia stacjonarne i niestacjonarne:

Przewodniczący:

Prof. dr hab. Andrzej Lepiarczyk

Sekretarz koordynator:

Dr inż. Łukasz Paluch

Zastępca przewodniczącego:

Prof. dr hab. Bogdan Kulig

Sekretarze:

Dr inż. Maciej Chowaniak
Dr inż. Małgorzata Koncewicz-Baran
Dr inż. Marcin Niemiec

Skład osobowy Komisji dla kierunków: Zarządzanie i Ekonomia na rok akademicki 2017/2018 studia stacjonarne i niestacjonarne:

Przewodniczący:

Prof. dr hab. Andrzej Lepiarczyk

Sekretarz koordynator:

Dr inż. Łukasz Paluch

Zastępca przewodniczącego:

Dr hab. Andrzej Krasnodębski

Sekretarze:

Dr Arkadiusz Niedziółka
Dr inż. Aleksandra Płonka
Dr inż. Wojciech Sroka

Informacje bieżące o studiach na kierunkach: Rolnictwo, Ochrona Środowiska, Biogospodarka, Jakość i bezpieczeństwo środowiska, Ekonomia, Zarządzanie można uzyskać także w dziekanacie Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie al. Mickiewicza 21, II piętro, pok. 223 i 224 lub telefonicznie: 12 662 43 32 (studia stacjonarne), 12 662 44 23 (studia niestacjonarne).

Regulamin rekrutacji

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2017    Redaktor    Polityka cookies