KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny - Informacje wydziałowe USOS WEB

Rejestracja na fakultety w roku akademickim 2014/2015 dla kierunku Ekonomia i Zarządzanie ( studia I i II stopnia)

W terminie 24.11.2014-07.12.2014 odbędzie się pierwsza tura rejestracji na fakultety z semestru II w cyklu akademickim 2014/2015 - lato


Rejestracja na fakultety w roku akademickim 2014/2015 dla kierunku Ochrona Środowiska i Rolnictwo

I tura rejestracji na fakultety w języku polskim i angielskim, które będą realizowane w roku akademickim 2014/2015, w semestrze zimowym i letnim, odbędzie się w terminie od 25.05.2014 r. do 29.06.2014 r.

Prosimy o czynny udział w rejestracji, wpisu na fakultet można dokonywać jedynie w systemie USOS, jest to jedyna forma zapisania się na przedmiot!!!

Wpisanie się na zajęcia jedynie u prowadzącego jest jednoznaczne z brakiem fakultetu i skutkuje wpisem warunkowym na kolejny semestr z powodu braku wystarczającej ilości punktów ECTS do zaliczenia semestru !!!


Rejestracja na fakultety na rok akademicki 2013/2014 dla studentów Ekonomii i Zarządzania !!!

I tura rejestracji na fakultety w języku polskim i angielskim, które będą realizowane w roku akademickim 2013/2014, w semestrze zimowym i letnim, odbędzie się w terminie
od 20.05.2013 r. (poniedziałek) do 31.05.2013 r.(piątek).

Na fakultety w języku angielskim należy zarejestrować się w osobnej rejestracji

Prosimy o czynny udział w rejestracji, wpisu na fakultet można dokonywać jedynie w systemie USOS, jest to jedyna forma zapisania się na przedmiot!!!

Wpisanie się na zajęcia jedynie u prowadzącego jest jednoznaczne z brakiem fakultetu i skutkuje wpisem warunkowym na kolejny semestr z powodu braku wystarczającej ilości punktów ECTS do zaliczenia semestru !!!

Prodziekan ds. kierunków Zarządzanie i Ekonomia
dr hab. inż. Andrzej Krasnodębski


Rejestracja na fakultety na semestr III i IV w roku akademickim 2013/2014
dla studentów II stopnia studiów stacjonarnych na kierunku Ekonomia

 

I tura rejestracji na fakultety, które będą realizowane w roku akademickim 2013/2014 odbywa się w terminach
od 20.05.2013 r. (poniedziałek) do 31.05.2013 r.(piątek).

Uprzejmie informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji, oraz z programem studiów, studenci II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Ekonomia, są zobowiązani do spełnienia wymogów znajomości języka obcego na poziomie B2+.

Studenci, którzy w semestrze 1 lub 2 studiów stacjonarnych II stopnia, nie uzyskali zaliczenia z dobrowolnie wybranego fakultetu prowadzonego w języku angielskim, muszą obowiązkowo wybrać jeden fakultet w tym języku w trakcie semestru 3 lub 4. Wyboru dokonają przy najbliższej rejestracji na fakultety – zostanie wydzielona specjalna pula przedmiotów w języku angielskim.

Zajęcia będą się odbywały w trakcie 3-4 zjazdów, w trybie piątek -sobota-ewentualnie niedziela (zagraniczni wykładowcy, zajęcia zblokowane), z wyjątkiem przedmiotów prowadzonych przez polskich wykładowców tj. „Foundation of macroeconomic theory and policy”, „Agritourism” oraz „Economic aspects of organic farming”, które będą realizowane w dniach poniedziałek-piątek, w wymiarze 15x1,5 godziny.

Studenci studiów stacjonarnych II stopnia, którzy na I stopniu studiów uczyli się innego języka niż angielski, zobligowani są do wpisania się na odpowiednie lektoraty w Studium Języków Obcych.

Prodziekan ds. kierunków Zarządzanie i Ekonomia
dr hab. inż. Andrzej Krasnodębski


Jak wypełniać oświadczenia o spełnieniu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat

Szczegółowa instrukcja w formacie pdf : oswiadczenia2.pdf

Termin składania oświadczeń do 15.02.2013


Pracownik odpowiedzialny za koordynowanie systemów informatycznych Dziekanatu WRE:

Marcin Mokrzycki
m.mokrzycki@ur.krakow.pl


Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies