KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

 

MISJA WYDZIAŁU ROLNICZO-EKONOMICZNEGO

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny jest największym i najstarszym wydziałem Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Jego początki sięgają 1890 roku, kiedy na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego utworzono 3-letnie Studium Rolnicze, przekształcone w 1923 r. w samodzielny Wydział Rolniczy UJ. Wydział ten stał się podstawą powołania w 1953 r. Wyższej Szkoły Rolniczej, od 1972 do 2008 r. Akademii Rolniczej, obecnie Uniwersytetu Rolniczego.  Odegrał on dużą rolę, nie tylko w kształceniu studentów, ale również kadry naukowej, która przyczyniła się do rozwoju Uczelni i powstania w jej strukturach nowych wydziałów.
Wydział jako wspólnota pracowników, studentów i absolwentów dąży do zachowania statusu liczącego się w kraju i regionie południowej Polski  ośrodka naukowego,  a także postrzegania Go jako lidera transferu wyników badań do szeroko rozumianej praktyki.

czytaj więcej

STRATEGIA WYDZIAŁU ROLNICZO-EKONOMICZNEGO

Kierunki działań strategicznych wynikają z misji Wydziału i są elastycznym w czasie programem Jego rozwoju. Działania strategiczne Wydziału dotyczą: - (I) dydaktyki i wychowania, - (II) nauki, - (III) współpracy z gospodarką i (IV) zarządzania wydziałem. Wydział Rolniczo-Ekonomiczny obrał kierunek rozwoju zgodny ze strategią przyjętą przez Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, a zawarty w dokumencie pt. "Strategia rozwoju Akademii Rolniczej na lata 2008-2015", zatwierdzony uchwałą Senatu 17/2008 z dnia 22 lutego 2008 roku.
Strategicznym działaniem Wydziału w zakresie kształcenia studentów jest przekazanie przyszłym absolwentom nowoczesnej wiedzy i umiejętności stosowania jej w praktyce, a także rozwój kreatywności myślenia i komunikatywności społecznej.

czytaj więcej

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2017    Redaktor    Polityka cookies