KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny jest największym i najstarszym Wydziałem Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Początki Wydziału sięgają 1890
roku, kiedy na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego utworzono 3-letnie Studium Rolnicze, przekształcone w 1923 r. w samodzielny Wydział Rolniczy UJ. Stał się on podstawą powołania w 1953 r. Wyższej Szkoły Rolniczej, od 1972 r. Akademii Rolniczej. W 2001 r. nazwę Wydziału Rolniczego zmieniono na Rolniczo-Ekonomiczny. ...więcej

2016-06-15Zaproszenie na seminarium/szkolenie
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach zaprasza pracowników i studentów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie do udziału jednodniowym semianarium/szkoleniu nt. "Budowa materii organicznej w glebie w oparciu innowacyjne metody agrotechniczne - zalecenia dla praktyki rolniczej". ...[wiecej]
2016-06-13Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Zrównoważone technologie produkcji roślinnej - człowiek i środowisko"
12-14.06.2016: Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Zrównoważone technologie produkcji roślinnej - człowiek i środowisko" pod Honorowym Patronatem JM Rektora UR im. H. Kołłataja w Krakowie i Zjazd Katedr Jednoimiennych (szczegółowa uprawa roślin/produkcja roślinna). ...[więcej]
2016-06-08Konferencja - "Statystyka na usługach gospodarki żywnościowej III"
Katedra Statystyki i Ekonometrii Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego zaprasza na międzynarodową konferencję pt. "Statystyka na usługach gospodarki żywnościowej III" ... [więcej]
2016-05-31Kod przedłużający do programu STATISTICA
W związku z przedłużeniem licencji na oprogramowanie STATISTICA dostępny jest kod przedłużający działanie programu. ...[więcej]
2016-05-30Akademiki 2016/2017
Wnioski o przyznanie miejsca w domu studenckim w roku akademickim 2016/2017 należy składać w dziekanacie w terminie do 30 maja 2016 r. ...[więcej]
2016-04-27Godziny rektorskie
Informujemy, że w wybranych terminach dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR, Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich, ustanawia godziny rektorskie. ...[więcej]
2016-02-19Terminy zjazdów w semestrze letnim 2015/2016
Terminy zjazdów w semestrze letnim 2015/2016 na studiach niestacjonarnych na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie ... [więcej]
2015-12-11Wyróżnienie dla Międzywydziałowego Koła Naukowego Studentów UR
Wyróżnienie dla Międzywydziałowego Koła Naukowego Studentów Uniwersytetu Rolniczego w ogólnopolskim konkursie Studenckiego Ruchu Naukowego StRuNa w kategorii Wyprawa roku za projekt ,,W krainie wiecznej zmarzliny - Jakucja 2015’’. ...[więcej]
2015-11-23Decyzja Centralnej Komisja do Spraw Stopni i Tytułów
Decyzja Centralnej Komisja do Spraw Stopni i Tytułów o przyznaniu Wydziałowi Rolniczo - Ekonomicznemu Uniwers1tetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. ...[wiecej]
więcej
Październik 2015
01 Października 2015 - 30 Września 2016 Godziny rektorskie w roku akademickim 2015/2016
więcej
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies