KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny jest największym i najstarszym Wydziałem Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Początki Wydziału sięgają 1890
roku, kiedy na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego utworzono 3-letnie Studium Rolnicze, przekształcone w 1923 r. w samodzielny Wydział Rolniczy UJ. Stał się on podstawą powołania w 1953 r. Wyższej Szkoły Rolniczej, od 1972 r. Akademii Rolniczej. W 2001 r. nazwę Wydziału Rolniczego zmieniono na Rolniczo-Ekonomiczny. ...więcej

2016-09-16Konferencja pt. "Innowacyjna szkoła naprzeciw wyzwaniom współczesności"
Uniwersytet Rolniczy im Hugona Kołłątaja w Krakowie współorganizuje międzynarodową konferencje pt. "Innowacyjna szkoła naprzeciw wyzwaniom współczesności" ...[więcej]
2016-07-29Konkursu "Polska wieś - dziedzictwo i przszłość"
Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa organizuje Vlll edycję konkursu "Polska wieś - dziedzictwo i przszłość". Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi. ...[więcej]
2016-07-25UWAGA !!! Biuro rekrutacji będzie nieczynne.
Informujemy, że ze względu na "Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016" w dniach od 25.07.2016 r. do 31.07.2016 r. biuro rekrutacji będzie nieczynne.
2016-07-01UWAGA NOWA SPECJALNOŚĆ !!! Studiuj w języku angielskim - "Business Economics"
Nowa specjalność na studiach II stopnia, kierunek Ekonomia. Zdobądź dyplom dwóch uczelni w systemie DOUBLE DEGREE (podwójnego stopnia). Studiuj w POLSCE (UNIVERSITY OF AGRICULTURE IN KRAKOW, Faculty of Agriculture and Economics) i na SŁOWACJI (SLOVAK UNIVERSITY OF AGRICULTURE IN NITRA, Faculty of Economics and Management) ...[więcej]
2016-06-01UWAGA !!! Informujemy, że jest możliwe zakładanie kont w systemie ERK
Informujemy, że od dnia 1.06.2016 r. jest możliwe zakładanie kont w systemie ERK. Dokonanie wyboru kierunku zostanie odblokowane po ogłoszeniu wyników matury 2016.
2016-05-31Kod przedłużający do programu STATISTICA
W związku z przedłużeniem licencji na oprogramowanie STATISTICA dostępny jest kod przedłużający działanie programu. ...[więcej]
2016-02-19Terminy zjazdów w semestrze letnim 2015/2016
Terminy zjazdów w semestrze letnim 2015/2016 na studiach niestacjonarnych na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie ... [więcej]
2015-12-11Wyróżnienie dla Międzywydziałowego Koła Naukowego Studentów UR
Wyróżnienie dla Międzywydziałowego Koła Naukowego Studentów Uniwersytetu Rolniczego w ogólnopolskim konkursie Studenckiego Ruchu Naukowego StRuNa w kategorii Wyprawa roku za projekt ,,W krainie wiecznej zmarzliny - Jakucja 2015’’. ...[więcej]
2015-11-23Decyzja Centralnej Komisja do Spraw Stopni i Tytułów
Decyzja Centralnej Komisja do Spraw Stopni i Tytułów o przyznaniu Wydziałowi Rolniczo - Ekonomicznemu Uniwers1tetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. ...[wiecej]
więcej
Październik 2015
01 Października 2015 - 30 Września 2016 Godziny rektorskie w roku akademickim 2015/2016
więcej
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies